บทความ

บทความ

ธาตุลม เครื่องประดับแบบไหนเหมาะกับคุณ!!!

 

     คนที่เกิดธาตุลมนั้น  เป็นคนที่มีการเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงตลอด เวลา อีกทั้งยังเป็นราศีของการใช้เหตุผลและสติปัญญาเป็นสำคัญจึงมักใช้สติ ปัญญาและเหตุผลเป็นตัวตัดสินมากกว่าอารมณ์เสมอจึงทำให้ชาวธาตุลมเป็น นักคิดและนักวางแผนที่ดีที่เดียว และยังเป็นคนที่มีวาทศิลป์และมีคารมดี สามารถ ทำความรู้จักกับคนอื่นได้อย่างรวดเร็ว

 

ข้อดี เป็นคนชอบพูดจาติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

ข้อเสีย ปากโป้ง ไม่ค่อยใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวกับทุกอย่าง

หัวข้ออื่นๆที่น่าสนใจ

ความลึกลับของทองคำ ไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ทรงคุณค่า

...

4 เหตุผลทำไม “มีทองจึงนับว่าเป็นพี่”

...

ทองคำ สิ่งทรงคุณค่าตั้งแต่สมัยอยุธยา

...